Cultivate Vietnam Co.,LTD

Cultivate Việt Nam là cầu nối kết hợp giữa sản phẩm nông sản của Việt Nam và kỹ thuật nông nghiệp của Nhật Bản.

http://jp-cultivate.com

Chúng tôi đang tập trung vào hoạt động trồng trọt các loại nông sản có thể thu hoạch nhiều, đa dạng ở Việt Nam mà ở Nhật bản bị thiếu, nhờ áp dụng kỹ thuật nông nghiệp của Nhật bản.

Nhập khẩu phân bón hữu cơ, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt hữu cơ, hướng dẫn chỉ đạo để có được chứng chỉ GAP toàn cầu, các loại hàng nông sản được trồng trọt với hình thức như vậy sẽ cung cấp xuất khẩu sang thị trường Nhật và trên toàn thế giới.

Lượng nhập khẩu phân gà ủ men từ Nhật mỗi năm có thể đạt 80.000 tấn.

Việc hướng dẫn đào tạo kỹ thuật trồng hữu cơ được tổ chức khóa học ở trường Cao đẳng hữu cơ Nhật Bản và khóa học này đã được tổ chức thành công vài lần và đang tiếp tục mở rộng.

Mục tiêu của chúng tôi sau này là thông qua việc đào tạo và phổ cập sử dụng phân bón hữu cơ, áp dụng kỹ thuật nông nghiệp của Nhật bản để sản xuất và bán các sản phẩm nông sản của Việt Nam ra các nước.

Mặt khác chúng tôi cũng muốn đa dạng hóa ngành nông nghiệp Việt Nam.

Đây là mục tiêu mà Cultivate Việt Nam đang hướng đến.