Cultivate Vietnam Co.,LTD

Cultivate Việt Nam là cầu nối kết hợp giữa sản phẩm nông sản của Việt Nam và kỹ thuật nông nghiệp của Nhật Bản.

http://jp-cultivate.com

Quy trình sản xuất phân gà hữu cơ tại nhật bản